”Som vi tidigare kommunicerat bedömer vi fortfarande att bolaget skulle må bättre av att drivas i en privat miljö och kommer därför fortfarande verka för att uppnå ett ägande motsvarande över 90 procent av aktierna”, kommenterar Bonnier News vd Anders Eriksson.

Men Bonnier News har alltså ännu inte lyckats få loss alla noterade aktier, men siktar på att nå 90 procent för att därefter kunna genomföra en tvångsinlösen.

Efter den sista rundan har Bonnier kommit upp i 75,4 procent av aktierna och Anders Eriksson ser trots detta ”fram emot att tillträda som huvudägare”.

Han kommenterar vidare:

”Readly har idag en stark och välfungerande produkt men har begränsad tillväxt, bristande lönsamhet och befinner sig i en situation med en pressad kassa som en följd av flera kostsamma tillväxtinitiativ under de senaste åren. Vår bedömning är därför att den fortsatta strategin bör fokusera på kärnverksamheten, med ett minskat fokus på tillväxt, vilket är nödvändigt för att kunna säkra en framtid för Readly oavsett ägarform”.

Bonnier News har också ingått avtal med franska Cafeyn Group om försäljning av Readlys icke-nordiska verksamheter, som utgör den stösta delen av Readly Överlåtelsen ska ”genomförs så snart som möjligt”.
Det finns också ett annat scenario där Bonnier överlåter hela sitt innehav till Cafeyn för att sedan köpa loss den nordiska delen.