Totalt minskade köpen med 8,3 procent till 1,8 miljarder kronor.

”Trots denna nedgång bör sommarperioden ändå anses som stark. Detta då noteringen är den fjärde högsta för den aktuella perioden. Dessutom möter siffrorna mycket starka jämförelsetal från 2021, drivet av stora idrottsevenemang. Det kommer bli mycket intressant att följa medieinvesteringarna nu under hösten”, kommenterar Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Köpen av utomhusreklam ökade med 68 procent till 217 miljoner kronor. Även fackpress ökade markant med 32 procent till 6,6 miljoner kronor. Bland de större mediekanalerna minskade tv med 29 procent till 402 miljoner kronor. Dagspress i storstäderna tappade 19 procent till 41 miljoner kronor medan landsortspressen tappade 18 procent till 56 miljoner kronor. Även köp av reklamutrymme online och i sociala medier minskade.
Hittills i år har medieköpen ökat med 8 procent till 8,0 miljarder kronor. Vinnarna är utomhus, fackpress och populärpress medan förlorarna är kvällspress, annonsblad och dagspress.