Annonsintäkterna för medier med samhällsjournalistiskt innehåll fortsätter att rasa, enligt Institutet för Mediestudier, som bygger sin rapport på siffror från IRM.

Under 2020 minskade annonsintäkterna för medier med samhällsjournalistiskt med 13 procent till 4,9 miljarder kronor, ett tapp på 722 miljoner kronor. Det kan jämföras med 2008 då annonsintäkterna låg på 11,8 miljarder kronor.

”Sedan 2011 har reklamintäkterna för medier som publicerar nyhetsjournalistik halkat efter hela marknadens utveckling kraftigt och kontinuerligt”, skriver Institutet för Mediestudier i sin rapport.

Lasse Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier,  kommenterar:

”Vi såg 2020 en perfekt storm där ett decennium av strukturella tapp plötsligt sammanföll med en konjunkturell kris. Det drabbade journalistiken hårt – men samtidigt var nyhetskonsumtionen rekordhög. Många talar nu om detta som en publicistisk paradox – publiken vill ha nyheter samtidigt som annonsörerna går åt andra håll”.