The Circularity Gap Report görs i flera länder. Analysen har utförts av Rise och Circle Economy på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Enligt rapporten är den svenska ekonomin till 3,4 procent cirkulär, jämfört med det globala snittet på 8,6 procent. Österrike ligger på 9,7 procent och Nederländerna på 24 procent.

Dock går inte 96,6 procent av materialen som inte används cirkulärt till spillo. 40 procent lagras i i form av byggnader och infrastruktur. 36 procent av materialen utgörs av biomassa som kan cirkuleras som träprodukter och matgrödor.

Likväl tillförs mer än 266 miljoner ton resurser till den svenska ekonomin per år, 25 ton per person.

”En bidragande orsak till Sveriges höga konsumtion är att vi har en låg nyttjandegrad för många produkter. Detta gäller exempelvis för byggnader såsom kontor, skolor och fritidshus men också bilar, kläder och verktyg, som inte används en stor del av tiden. Det samhällsbehov som konsumerar mest material är byggnader inklusive infrastruktur som står för knappt hälften av Sveriges totala materialkonsumtion, kommenterar Carl Jensen, projektledare på RISE.

Andra orsaker till Sveriges låga cirkulära värde är att ekonomin bygger på råvaror som trä och järn.