En ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) visar att antalet kommunikatörer på myndigheter har ökar mer än fyra gånger snabbare än antalet övriga anställda.

Antalet myndighetsanställda som jobbar med kommunikation har ökat med 46 procent under en tioårsperiod, jämfört med 11 procent för totalt antal anställda, visar ESOs rapport.

Rapportförfattarna, Charlotta Eriksson och Anders Ivarsson Westerberg, konstaterar att ökningen har skett ”utan att regeringen förändrat myndigheternas upp-drag på något avgörande sätt”.

De ser tre förklaringar till ökningen av antalet kommunikatörer:

* övergången till informationssamhället och framväxten av en kommunikatörsprofession.

* en ”förvaltningspolitisk delegering” där myndigheter i högre grad fått ansvar för sin egen organisering.

* en utveckling mot att förvaltningsorganisationer ”i allt högre grad strävat efter att bli fullständiga organisationer”.