Ramboll inför en ny tjänst, ansvarig för tjänster inom samhällsberedskap. Teknikkonsulten ser affärsmöjligheter i att hjälpa kommuner och regioner att förbereda sig för oroligheter och klimatkriser.

Jobbet går till Lars Brånn, som därmed ska bygga upp det nya tjänsteområdet, som ligger inom divisionen Projektledning.

Lars Brånn kommer senast från länsstyrelsen Västmanland där han har varit chef för krisberedskap, civilt försvar och social hållbarhet. Han ska leda uppbyggnaden av Rambolls erbjudande inom att förbereda samhället på risker som klimatförändringar och oro i omvärlden. Ramboll vill ta en ”nyckelroll” när kommuner och regioner bygger upp sin krisberedskap.

”Politiker har dragit upp riktlinjerna för ett mer motståndskraftigt samhälle och nu är det dags att omsätta och bygga upp det i praktiken. Med Lars på plats kan vi se helheten och skapa de samarbeten som behövs”, kommenterar Niklas Sörensen, vd på Ramboll i Sverige.