Revisionsbyrån PWC har deltagit i politikerveckan i Almedalen sedan många år, men det var inte förrän ett par år sedan som byrån på allvar växlade upp sin närvaro. Och förra året beskrivs som den ”största satsning någonsin”.
– Vi fick ett bra gensvar på våra seminarier och upplevde i våra utvärderingar att vår närvaro var relevant och givande. Eftersom vi är ett företag med tjänster inom många områden så hade vi en bredd på seminarier som sträckte sig från diskussion om framtidens äldrevård till insiderproblematik på aktiemarknaden, säger PWCs presschef Martin Askman.
 
Temat för i år blir ”Smart samhällsutveckling – hållbar tillväxt”.

– Vi kommer att hålla 12 seminarier vilket är i nivå med förra året och där vi har en fortsatt stor bredd, men nytt för i år är till exempel seminarier om Möjligheternas regioner – hur framtidens forsknings- och finanscentrum skapas, infrastruktur i stadsplaneringen och diskussion om framtidens branscher, säger han.

Varför åker PWC till Almedalen?
– Syftet är att visa på vår verksamhetsbredd och samtidigt vill vi föra debatten om framtidens samhälle vidare och där vill vi bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. Och då är naturligtvis Almedalen det perfekta forumet, säger Martin Askman.

Enligt Martin Askman skickar PWC ner ett 40-tal medarbetare till Visby. Han vill dock inte uppge hur stor budget de har.

– Almedalen är en viktig händelse för PWC men vi avstår från att precisera satsningen i kronor, säger han.