De flest nämnda organisationerna är Nato, EU och FN med FMV på sjätte plats. De flest nämnda personerna är Vladimir Putin, Joe Biden och Donald Trump med ingen svensk alls på topptio-listan.

”Rent allmänt har ju medieintresset för försvarsfrågorna fullständigt exploderat vilket är naturligt givet hur det ser ut i vår omvärld med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och en snabb upprustning av den militära förmågan runt om i världen. Saabs mediepublicitet har ökat med över 200 procent på bara några år. Och vi kan se en tydlig uppgång i antalet medieartiklar om försvarsfrågorna under Almedalsveckan”, kommenterar Saabs presschef Mattias Rådström.

Svenska organisationer och personer kommer inte högt på listorna. Vad beror det på och vad innebär det?
”Jag tror det är naturligt att försvarsfrågorna ofta diskuteras i media utifrån de konflikter som råder i världen, Rysslands invasion av Ukraina, turbulens i Mellanöstern och spänningar runt Sydkinesiska sjön. Då är det naturligt att svenska medier speglar de aktörer som dominerar i de regionerna.

Hur tycker du försvarsfrågor kom fram under Almedalsveckan?
”Intresset för försvarssektorn och för Saab har varit otroligt stort under veckan och det har varit fullt vid många seminarier som handlat om hur vi kan fortsätta hålla vårt samhälle och vår befolkning tryggt även i oroliga tider. Seminarier och rundabordssamtal har handlar om allt från framtidens stridsflyg, hur vi fredar våra hav, hur försvarssektorn jobbar med hållbarhetsfrågorna till hur vi bygger ett mer robust totalförsvar och stärker vår beredskap”.