Omsättningen sjönk med 7,6 procent till 20,2 miljoner kronor, vilket ger 1,55 miljoner kronor per konsult. Rörelseresultatet minskade med 78 procent till 480 000 kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 2,4 procent. Som orsak till nedgången anger byrån att fokus har legat på ett internt förändringsarbete.  Under 2012 räknar byrån med en ”blygsam tillväxt” och en vinstmarginal på 10 procent.