UPPDATERAD. Han är konsult på byrån där även utbildningsministerns bror jobbar. Men när Fredrik Johansson, skriver ledartext i Svenska Dagbladet är detta inget som framkommer.

Hallvarsson & Halvarsson är en tung byrå inom politisk påverkan, public affairs. På byrån jobbar även utbildningsminstern Anna Ekströms bror Håkan Jonsson. En av konsulterna på byrån är Fredrik Johansson, som jobbade som Moderaternas planeringschef när han värvades till Hallvarsson & Halvarsson, en byrå som teorin skulle kunna driva frågor åt utbildningsaktörer.

Idag skrev Fredrik Johansson en ledartext i Svenska Dagbladet om friskolor med rubriken ”Åttiotalsnostalgin hotar valfriheten”, och illustrerade med en bild av utbildningsministern.
Det framgick inte att Fredrik Johansson jobbar för public affairs-byrå, något som Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet kommenterar så här via mejl:

”Vi har flera skribenter på ledarsidan som arbetar som konsulter och det sker under förutsättning att deras integritet kan hållas intakt. Jävsfrågan ska alltid finnas på bordet, och i de få fall det kan föreligga ska det redovisas, som med Paula Röttorps kolumn i helgen. Fredrik har inga konsultuppdrag som rör friskolefrågan, men en långt tillbaka känd grundhållning och politiskt intresse i frågan. Det förra hade behövt redovisas”.

Paula Röttorp är managing partner på advokatbyrån Hannes Snellman.

(Sedan artikeln publicerades har den korrigerats. Håkan Jonsson är bror till utbildningsministern och inget annat. /red.)