Kommunikationsavdelningen har ett 30-tal medarbetare. Några har hört av sig till ST.

”Det är absolut inte en god arbetsmiljö. Problemen på kommunikationsavdelningen har funnits under flera år men har accelererat den senaste tiden”, säger Marita Jonsson, avdelningsordförande på ST inom Arbetsmiljöverket till Publikt.

Hon anser att problemen har accelererat  och att det nu ”rör sig om problem på gruppnivå”.

Publikt har även pratat med några av medarbetarna som delar Marita Jonssons syn att:

* ”att rollerna på avdelningen är otydliga”

* ”att det upplevs som att några anställda favoriseras”

”Jag känner igen beskrivningen och det är ingen bra bild som målas upp. Det är upplevda allvarliga brister i arbetsmiljön, som vi måste ta ett tydligt grepp om och utreda för att ta reda på hur det egentligen ser ut på avdelningen. Vi tar detta på stort allvar och är måna om att alla har en god arbetsmiljö”, säger arbetsmiljöverkets hr-direktör Olov Augrell till Publikt.

Dagens Opinion har varit i kontakt med Arbetsmiljöverket för ytterligare information