Sverige ”bör” ta en ”framskjuten position i den internationella utvecklingen kring ai (artificiell intelligens) och immaterialrätt”. Det anser Patent- och registreringsverket, PRV.

”Det handlar om stora ekonomiska intressen. Som ett av världens mest innovativa länder bör Sverige vara med och styra diskussionen”, kommenterar Christian Nilsson Zamel, senior jurist på PRV och svensk delegat i FNs organ för immaterialrätt, WIPO.

Han efterlyser bland annat en utredning ”så att Sverige kan komma till förhandlingsbordet med genomtänkta förslag på ett förhållningssätt”.

Christian Nilsson Zamel förklarar vad det handlar om:

”Så länge en person är med och matar in något i AI:n kan vår nuvarande lagstiftning fungera. Då kan personen som gjorde inmatningen möjligen vara uppfinnare eller upphovsman. Men ganska snart kommer det komma uppfinningar och verk som är helt självständigt skapade av en ai och då måste vi vara beredda”.

PRV slår i en promemoria fast att:

* Regeringens ai-strategi ”Nationell inriktning för artificiell intelligens” behöver kompletteras med ett immaterialrättsperspektiv.

* Sverige ska ta en aktiv roll i frågor relaterad till ai och immaterialrätt.

* Regeringen ska ta fasta på samspelet mellan ai/innovation/immaterialrätt i framtida utredningar om ai som tillväxtfaktor för Sverige.

* Regeringen ska initiera en ”större tvärdisciplinär utredning kring ai som konkurrensfördel i ett tillväxtperspektiv”.