Moderaternas partisekreterare Karin Enström pekade ut propositionerna i det tal hon invigde kongressen med i går, 19 oktober 2023.

Här är propositionerna:

* förebyggande insatser mot utanförskap och kriminalitet som ska stoppa nyrekryteringen till gängen, stärkt socialtjänsten och barnhälsovård så att unga ska kunna fångas upp i ett tidigt skede.

* ”grön innovationskraft för tillväxt” med förslag om en ”stabil” fossilfri energiförsörjning samt minskning av utsläppen från transporter.

* skola och utbildning, ett ”helhetsgrepp” för svensk skola, så att fler ska gå ut med fullständiga betyg samt höjd kvalitet och stärkt roll för lärarna.

* stå på ”medborgarnas sida”, genom att minska regelkrånglet och byråkratin för ”vanligt folk” med förslag bland annat på stärkt rättssäkerhet för medborgarna och regelförenklingar för företag.

* ett Sverige säkrare i Nato, med Sverige som en aktiv Nato-medlem som bidrar till samarbetet.