Omsättningen ökade med 99 procent till 16,3 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 29 procent till 6,8 miljoner kronor.
Rörelseresultatet ökade med 80 procent till 2,4 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 10 procentenheter till 35 procent. Antalet anställda fäll från sju till fem och personalkostnaden minskade med 1,8 procent till 3,2 miljoner kronor.