Den socialdemokratiska föreningen Reformisterna kör i gång med krav på att dra in 200 miljarder om året i förmögenhetsskatt och på att införa fastighetsskatt. En professor vid Handelshögskolan i Stockholm håller i styret, flankerad av personal från tankesmedjan Katalys.

Reformisterna drog under söndagen igång med en genomtänkt pr-kampanj i flera steg med färdig logga och allt. Lagom till starten hade en Facebooksida och en hemsida kört igång. Reformisterna är noga med att påpeka att det rör sig om en socialdemokratisk förening. Det går inte att vara medlem i Reformisterna utan att först vara medlem i Socialdemokraterna. Och på sajten hänvisas till Socialdemokraternas stadgor.

Reformisterna kallar sig för en ”gräsrotsrörelse” och tar in bidrag via Swish.

Övergripande för Reformisternas program är att den offentliga sektorn ska byggas ut med hjälp av skattehöjningar. Momsen ska ligga på 25 procent, 1 procent av BNP ”dvs cirka 200 miljarder kronor”.  Reformisterna vill även införa fastighetsbeskattning. Reformisterna vill att Sverige investerar 4 000 miljarder kronor under det närmaste decenniet, bland annat till att ersätta kärnkraften, anläggningar för insamling av co2 och bygge och upprustning av bostäder.

Ordförande för Reformisterna är Markus Kallifatides, associerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Enna Gerin, kassör, är utredare på Katalys vars chef Daniel Suhonen är ”studieorganisatör”.

Den tidigare L- och S-ministern Carl Tham och avhoppade riksdagsledamoten Sara Karlsson ingår också i gruppen bakom Reformisterna.

Katalys finansieras av de fem fackförbunden inom 6F.

Reformisternas sju ”reformområden”
1. Ny ekonomisk politik: reformerat ekonomisk-politiskt ramverk för full sysselsättning, offentliga investeringar och stärkt välfärdsstat

  1. Nytt skattesystem: skattereform för ökad jämlikhet och utbyggd offentlig sektor
  2. Nytt pensionssystem: högre inkomster och stärkt trygghet för pensionärerna
  3. Ny social bostadspolitik: statligt ansvar för bostadsförsörjningen
  4. Nytt demokratiserat arbetsliv: kortare arbetstid och stärkt inflytande för löntagarna
  5. Ny välfärds- och regionalpolitik: utjämnade livsvillkor och jämlik välfärd över hela landet
  6. Ny grön reformism: statligt driven klimatomställning och grön industriell utveckling

ledamöter
Daniel Wolski
Karina Cubilla
Gabriella Bauer (är även medlemsansvarig)
Hampus Andersson
Emmelie Renlund
Jakob Wagner

ersättare
Oscar Karlsson