Sedan opinionen skapade begreppet pensionärskatt från regeringens jobbskatteavdrag det varit budgivning om pensionärerna i valrörelsen.  Curt Persson, ordförande för PRO.

– Det finns skillnad mellan blocken. De rödgröna, som jag har uppfattat det, har gått pensionärerna fullt till mötes och återgår till lika skatt för löntagare och pensionärer.

Han är mer tveksam till alliansen.

– Reinfeldt har vid olika tillfällen sagt att det ska vara en skillnad, men de har också sagt att gapet inte har ett egenvärde, men vad de menar med det vet jag inte.

Tror du politikerna håller sina löften?

– Ja. jag upplever att löftena som konkreta. De rödgröna ska ta bort skillnaden helt och det kommer de att fullfölja.

Är frågan om jobbskatteavdraget/pensionärskatten viktig för PRO?

– Definitivt. Vi har inte strävat efter budgivningen som varit nu på slutet. Men vi har sagt att det ska vara rättvist. Lika skatt för alla. Sedan är ju inte samhället bara en skattefråga. Det gäller att ha resurser även till vården.

Curt Persson är inte särskilt positiv till alliansregeringens jobb under mandatperioden.

– När det gäller skattefrågan har det varit negativt. Vi var väldigt tveksamma till privatiseringen av apoteken. Det är genomfört men det är svårt att hittills se något positivt för de äldre. Tillgängligheten ökar säkert, men det har inte blivit billigare utom tvärtom dyrare.

Även regeringens linje att öka valfriheten i vården sågas av PRO.

–  Det finns säkert positiva drag i valfriheten, men för en gammal multisjuk människa är det inte valfrihet utan trygghet man söker. Man får se hur detta kommer att fungera. Men jag har vårt att se att det har gett några positiva effekter. Ett annat problem att äldre slussas mellan sjukjus och den kommunala omsorgen och ofta hamnar mittemellan. Där har man inte lyckats heller.

PRO har 405 000 medlemmar och en budget på 60 miljoner per år.