I dag har regeringens utredare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman satt ner foten om hur de anser att tunnelbanans ska byggas ut Stockholmsregionen med start 2016 för totalt 17 miljarder kronor.
 
Fyra projekt prioriteras.
* Blå linje till Nacka.
* Blå linje till Nacka avgrenas till Gullmarsplan och vidare till Hagsätra.
* Grön linje från Odenplan till Nya Karolinska och Hagastaden.
* Förlängning av blå linje till från Akalla till Barkarby.
 
‑ I våra direktiv stod att vi skulle titta på utbyggnad mot Nacka och ett antal andra projekt. I dessa fyra projekt har vi lyckats få upp bostadsbyggandet en bra bit, säger HG Wessberg.
 
Han vill inte specificera hur mycket de olika projekten kostar, mer än att utbyggnaden till Nacka är den dyraste. Byggföretaget Skanska har till regeringen sålt in en idé om att lägga tunnelbanan i samma tunnel som den planerade södra länken under Djurgårdskanalen. Om det blir någon tunnelbana under Djurgården är ännu inte avgjort, berättar HG Wessberg.
 
‑ Vi är inte där än. Hur samordningsvinsterna med en motorvägstunnel ser ut, ska vi titta på i nästa steg. Allt är upp till förhandling nu.
 
Under förmiddagen träffade HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman Stockholms läns landsting. Nu väntar möten med de berörda kommunerna, Järfälla, Stockholm, Nacka och Solna.
 
Under eftermiddagen ska HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman hålla en presskonferens.
Den statliga medfinansieringen sträcker sig till tunnlar och spår. Vagnar och depåer ska landstinget bekosta. HG Wessberg rangordnar finansieringskällorna: Landstinget, berörda kommuner, statlig medfinansiering samt statlig trängselskatt och för det fjärde privat finansiering.
 
Innebär det att ett privat företag kan beställa en station?
‑ Det innebär det inte. Företag eller fastighetsföretag som tjänar mycket på att en station blir av kan vara med och medfinansiera.
 
Men då kan privata företag avgöra om stationer byggs?
‑ Ja, i den meningen. Vi har förslag på olika stationer. Medfinansieringen kommer att avgöra om de blir av eller inte.
 
Trängselskatten, ska den upp eller ner?
‑ Det återkommer vi till i eftermiddag.