Omsättningen ökade med 17 procent till 20 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade med 41 procent till 1,6 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen ökade med 1,3 procentenhet till 7,9 procent. 

Personalstyrkan ökade från 11 till 13.