På Tendensdagen, som tidigare i dag organiserades av Sveriges Marknadsförbund, delades två exportpriser ut med prins Daniel på plats.

Under oktober delas flera tunga exportpriser ut. De 2 oktober delade utrikeshandelsminister Anna Hallberg (s) ut regeringens exportpris för kulturella och kreativa näringar 2018 till Norstedts Agency för Millenniumserien.

Idag var det dags igen, på Tendensdagen. Export Hermes har sedan år 1981 delats ut till svenska företag som ”genomfört exceptionella exportframgångar och därigenom bidragit till svenskt välstånd”. Årets prisutdelning sammanföll med att Sveriges Marknadsförbunds fyllde 100 år.

Årets mottagare av Export Hermes är Nord-Lock Group som tillverkar killåsningsbrickor.

Pris delades även ut till Upcoming Star, som gick till Renewcell som utvecklar ett slutet kretslopp för fibrer för modeindustrin.

Priserna delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Mercuri- Schartauanerna.

Bilderna ha tagits av Niklas Palmklint.