Bolaget heter Doyen och under 2022 ökade omsättningen med 169 procent till 4,0 miljoner kronor. Byråintäkten fördubblades från 1,2 till 2,4 miljoner kronor. Personalkostnaden, för bolagets enda anställda, ökade från 131 000 kronor till 1,2 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade med 3,9 procent till 928 000 kronor.  Rörelsemarginalen minskade med 44 procentenheter till 39 procent.

Ägaren tog ut 490 000 kronor av vinstmedlen.