Pr-byrån Pimes tidigare koncernchefer och grundare Markus Gustafsson och Carl Fredrik Sammeli hyllar och hedrar sin bortgångna kollega i en runa i Östersundsposten.

Det är strategichefen, partnern och tidigare den vdn Marcus Wenner som har avlidit i en ålder av 47 år.

”På hösten 2007 hade Marcus lagt en ny affärsstrategi som speglade, och till viss del förlöste, en ny tid i kommunikationsindustrin. Tanken var att ändra fokus från hur företag pratade, till vad de pratade om. En tillsynes självklar idé, men revolutionerande i en bransch som i alla tider vägt ord och bild på guldvåg. En idé som skulle flytta kommunikation närmare affärsutveckling och stöpa om reklambranschen genom inriktningen på företags syfte, hållbarhet och samhällsroll”, skriver Markus Gustafsson och Carl Fredrik Sammeli.

De skriver vidare:

”Med en svalkande likgiltighet inför internpolitik och personliga agendor fick han gehör tack vare professionalism, en aldrig sinande passion och lojalitet till uppgiften. Inte bara hos uppdragsgivare utan hos en växande skara kollegor som smittats av hans sätt. Och hans arbete belönades av FN, vann de finaste priserna i Cannes, och ledde fram till att amerikanska bolag snart stod på kö för att köpa Prime som inom loppet av några år växt till Sveriges största kommunikationsbyrå. Marcus föraning från lunden i utkanten av Le Brusque var, i vanlig ordning, rätt och riktig.”