– I nuläget talar väldigt lite för att det blir en juridisk fortsättning av Primegate, säger Carl Fredrik Sammeli, grundare av och partner i Prime.
 
Varför går ni inte vidare?
– Vi har gjort bedömningen att de juridiska åtgärder vi vidtagit har åstadkommit den effekt vi eftersträvade.
 
Utesluter du att ni kommer att gå vidare?
– Jag utesluter ingenting men håller det för osannolikt.
 
Carl Fredrik Sammeli berättar att läckan är hittad.
 
– Den ansvarige har med teknisk bevisning identifierats. Hela skeendet är klarlagt i detalj.
 
Prime har också fört diskussioner med den tidigare anställda som har läckt information.
 
– Vi har haft en dialog med en tidigare medarbetare via vårt juridiska ombud och kan konstatera att risken för fler läckage från samma källa är minimal.
 
Carl Fredrik Sammeli anser att Prime nu kan lugna kunder som är rädda för att känsliga uppgifter kan komma på villovägar.
 
– Det känns tillfredsställande att kunna svara på hur det hela kunde ske. Och det var inte genom oaktsamhet eller bristande rutiner som dokument kom på villovägar. Men vi har ytterligare skärpt de interna sekretessrutinerna.
 
Aftonbladet rapporterade i slutet av år 2010 om hur Prime anlitats av Svenskt Näringsliv för att påverka Socialdemokraterna att bli mer tillväxtvänliga. Uppgifterna ska ha byggt på dokument som läckts från Prime.
 
Vilken skada har ni åsamkats?
 
Primärt har en enskild medarbetare, på ett ganska osympatiskt och omänskligt sätt, genom detta blivit ett tillhygge i en intern socialdemokratisk eftervalsdebatt, vilket även Lena Mellin på Aftonbladet bland andra också konstaterat. Detta har givetvis drabbat medarbetaren och därmed oss som företag. De kommersiella effekterna har helt uteblivit.
 
Carl Fredrik Sammeli säger att "den enskilda medarbetaren" är Niklas Nordström, strategisk chef public affairs på Prime.