Kommunikationsbyrån Prime vinner Skatteverkets, Kronofogdens och Valmyndighetens gemensamma upphandling, värd uppåt 50 miljoner kronor.

Skatteverkets, Kronofogdens och Valmyndighetens upphandling av resurskonsulter inom strategisk och operativ kommunikation har gått till Prime. Som mest kan det ge 12 miljoner kronor per år i uppdrag för Prime. Avtalet gäller för två år med en förlängning på två år. Affären är sannolikt särskilt välkommen för Prime, som nyligen tappade Polisen som offentlig uppdragsgivare.

Primes uppdrag för de tre myndigheterna gäller bland annat strategisk rådgivning, projektledning, utveckling, implementering och koordinering av kommunikationsinsatser samt utvärdering av kommunikationsinsatser och operativt arbete i olika kanaler och mediekontakter.