”Vi har en jättebra plattform via våra mingel och det känns dumt att inte använda den till något positivt”, berättar Primes chef för public affairs, Jonas Hellman, via mejl.
För två år sedan skapade byrån Prime+ där byrån lyfter fram aktörer som ”jobbar för att förbättra samhället på något sätt”.
”I år är det valår och val handlar om att vinna väljarnas förtroende. Förtroendet för regeringen, de politiska partierna, myndigheter, näringslivet och media har dalat”, berättar Jonas Hellman, och vidare:
”Därför har vi i år valt ut samarbetspartners som på olika sätt arbetar med att återupprätta förtroendet i samhället”.
 
här är Primes partners
måndag 2 juli: March for Science, arbetar för att evidens- och forskningsbaserad kunskap i större utsträckning ska ligga till grund för politiska utspel och beslut.
tisdag 3 juli: Changers Hub, verkar för att demokratisera framgång – varifrån du kommer ska inte avgöra vart du kan nå.
onsdag 4 juli: Youth2020, arbetar för att lyfta intresset för demokratifrågor hos unga.
torsdag 5 juli: Reportrar utan gränser, framhäver vikten av en oberoende, granskade media.
fredag 6 juli, ingen partner.