Siffrorna för det senaste brutna bokslutsåret är klara. Omsättningen ökade med 5,4 procent till 176 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 9,6 procent till drygt 150 miljoner kronor. I siffrorna ingår även det helägda undersökningsbolaget United Minds.
Antalet anställda steg från 90 till 116 under bokslutsåret. Byrån expanderade i New York och Bryssel, men, men lyckades inte få med sig vinsterna. Resultat efter finansiella poster sjönk med drygt 17 procent till 19,9 miljoner kronor. Vinstmarginalen ligger på 13 procent, jämfört med 17,8 procent föregående bokslutsår.