Kommunikationsbyrån Prime tappade 18 procent av byråintäkten under 2020.
Därmed landade byråintäkten på 116 miljoner kronor. Omsättningen föll med 19 procent till 205 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 86 procent till 2,3 miljoner kronor. Rörelsemarginalen slutade på 2,0 (11) procent, alltså ned 9 procentenheter.
Personalstyrkan minskade med 10 tjänster till 111 snittanställda.
Personalkostnad per anställd ökade med 4,9 procent till 954 000 kronor. Byråintäkt per anställd minskade med 11 procent till 1,05 miljoner kronor.