Det är Lotta Håkansson som tar klivet över till Primes public affairs-avdelning. Hon har jobbat som socialdemokratisk politiker i 20 år och bland annat varit kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd i Järfälla kommun och har även haft uppdrag inom Sveriges Kommuner och landstings och  EUs regionkommitté. På Prime ska hon med Tomas Rudin, senior rådgivare, och tidigare oppositionsborgarråd (s) i Stockholms stad, bygga Primes erbjudande inom urban affairs med tänkta kunder inom bygg- och fastighetsbranschen.
 
Dagens Opinion söker mer info.