”Att bli partner innebär att man har tagit sig genom nästa nålsöga där partnergruppen bedömer att dessa personer kan sätta en ny standard för den internationella kommunikationsindustrin – med fokus på tillväxt och förändring”, berättar Primes vd Markus Gustafsson via mejl.
 
Primes sex nya partners är
  • Hanna Hellquist, seniorkonsult inom public affairs.
  • Jenny Lönn, senior projektledare inom hållbarhet, tidigare utrikesdepartementet.
  • Andreas Befrits, strateg och affärsutvecklare på Primes analysföretag United Minds och jobbar med kunder som Ericsson, Ikea och SCA.
  • Malin Severin, ansvarar för Primes medborgarkommunikationserbjudande, det vill säga samhällskommunikation och medborgardriven verksamhetsutveckling.
  • Emma Hernell, vice vd på United Minds och retailspecialist.
  • Katrina Wong, plannerchef på Primes avdelning för marknadskommunikation.