Prime tänker skicka ut omvärldsrapporter tre gånger per dag med, som sammanställs ”från tillförlitliga källor”. Mejlutskicken sker tre gånger per dag, klockan 10, 18 respektive klockan 21.

Prime skriver: ”Rapporterna syftar till att ge en övergripande bild av läget och innehåller de största händelserna i Europa och Sverige, de viktigaste besluten som kommunicerats från myndigheter och de senaste nyheterna från större verksamheter och företag”.

Vad kan just Prime bidra med?
”Att coronakrisen påverkar samhället i stort är nu ett faktum. Vi märker av en stor samhällelig oro och ett stort informationsbehov som får till följd att många ställs inför både kommunikativa och affärsmässiga beslut med tighta deadlines på grund av krisen. Vi finns här och försöker hjälpa så gott vi kan”, berättar Filippa Bolz, krisexpert på Prime, via mejl.

Hon utvecklar:

”I det fall vi kan underlätta något i informationsgivningsarbetet har vi lagt upp material för gratis nedladdning. Informationsmaterialet innehåller exempel på hur intern- och externinformation kan se ut och vi uppdaterar dem löpande allteftersom myndigheternas rekommendationer ändras. Vi erbjuder också en omvärldsbevakning sammanfattar de viktigaste händelserna i Europa respektive Sverige, en sammanställning av de beslut som fattats och kommunicerats från regering och myndigheter samt större affärsrelaterade händelser. Vid sidan av krishantering ser vi också att Prime & United Minds kan hjälpa våra kunder att utveckla sätt att ta ett större samhällsansvar. Där har vi flera initiativ på gång”.


Vilka riktar ni er till?
”Kittet och omvärldsbevakningen är tillgängligt för alla. I sådana här tider är det inte läge att dra gränser, utan snarare inkludera”.


Hur fungerar mediernas corona-information?
”Jag tycker att de stora och etablerade medierna har varit både sakliga, ansvarstagande och aktiva. Vi kan dock konstatera att det trots det kan kännas svårt att som medborgare och mediekonsument få en överblick och hålla sig uppdaterad på läget, eftersom många känner sig översköljda av information. Vi vet också att informationssökandet upptar mycket tid. Med just syftet att frigöra tid erbjuder vi därför vår omvärldsbevakning, en kurerad sammanfattning, tre gånger om dagen”.

Vilken typ av corona-info behöver Primes intressenter?
”De allra flesta hör av sig till oss och vill ha ett externt bollplank. Vi verkar nu i en situation utan direkta prejudikat och då kan det vara skönt med någon att prata med. Utöver det handlar det oftast inte om särskild information, utan snarare tid. En av de stora utmaningarna vid stora samhällshändelser är att effektiviteten påverkas av att medarbetarna ägnar mycket tid åt omvärldsbevakning. Genom våra dagliga utskick hoppas vi kunna minska den tiden så man kan lägga den på annat. Kanske faktiskt ta några minuter till att ringa sina anhöriga en extra gång och höra hur de mår också”.


Hur många mottagare har ni?
”Under de första fem minuterna efter att vi hade gjort utskicket hade vi fått in över 120 prenumeranter, men nu är det garanterat fler än så”.