Personer som utövar våld i nära relationer ska få hjälp via en telefonlinje. Prime hjälper länsstyrelserna i Stockholm och Skåne med kampanjen.

Kampanjen ”Telefonlinjen – Välj att sluta”, bygger på ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Stockholm och Skåne i samarbete med Manscentrum. Tanken är att försöka komma åt orsaken till problemet, våldsutövarna. Personer som ringer in tas emot av behandlare på Manscentrum för viddre hjälp och behandling. Till kampanjen hör sajten Valjattsluta.se med information om var våldsutövare kan få hjälp.

Kampanjen består även av annonser som distribueras i digitala kanaler, utomhustavlor och i kollektivtrafiken.

Primes team
Angelica Borch, kundansvarig och strateg
Hanna Belander, kreatör
Robin Wiman, kreatör
Yrsa Lindberg, kreatör
Viktor Göransson, kreatör och formgivare
Peter Moro, mediespecialist och strateg
Cecilia Eklund, mediespecialist
Frida Nilsson, projektassistent