här är Prides förslag

1. Ny könstillhörighetslag, eftersom ”processen för att ändra juridiskt kön” idag är”onödigt komplex”. Det ”juridiska och
medicinska” ska skiljas åt, anser Pride.

2. Inför ett tredje juridiskt kön.

3. Förbättra transvård, något som transpersoner får de vänta på i flera år, enligt Pride. Transpersoner ska få vårdgaranti.

4. Förbjud omvändelseterapier eftersom ”sexuell läggning inte ett är val och kan inte ska ändras av externa påtryckningar”.

5. Låt forskningen styra karenstiden för blodgivning.Idag får inte män som har sex med
män ge blod under ett halvår efter sitt senaste samlag, något som enligt Pride ”speglar en förlegad och stigmatiserande syn”.

6. Avskaffa informationsplikten i Smittskyddslagen för HIV.

7. Trygghet för barn som fötts genom surrogatmödraskap. Barnkonventionen ska gälla även surrogatbarn, enligt Pride.