Stockholm Pride hade sökt 500 000 kronor, men får 450 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Pride 2015 för perioden 28 juli – 1 augusti.

Stadionklubbarna får dock full pott för sin ansökan på 500 000 kronor för marknadsföringen av DN Galan 2015, som avlöper 30  juli. Båda aktörerna ska även marknadsföra Stockholm.