Hälsokonsultföretaget Previa har kartlagt 50 000 anställda i Sverige och kommit fram till att ungefär sex av tio är överviktiga. Siffran har tagits fram genom att hälsokontroller och enkäter med anställda hos  företagets kunder, i såväl privat som offentlig regi, har sammanställts mellan 2009 och 2011. 
Innehållet i Previas pressmeddelande, som också sammanställt kartläggningsresultaten län för län, citerades i en rad rikstäckande och lokala medier under dagen, bland annat i Svt Gävledala, Göteborgs-Posten, Nerikes Allehanda och Dalademokraten. 
 
På P4 Sörmlands webbplats står att läsa: ”Previa uppmanar arbetsgivare att hjälpa anställda att förbättra kost- och motionsvanor, bland annat att ta fram en hälsostrategi, utbilda chefer, utse hälsoinspiratörer och göra uppföljningar”. 
 
Det är tjänster som hälsokonsultföretaget erbjuder.
 
Enligt Previas kommunikationschef Katrin Malm finns närmare hälften av företagets kunder i den offentliga sektorn, och stod 2011 för omkring 400 miljoner av den totala omsättningen på 841 miljoner kronor. 
 
Hur kommer det sig att ni publicerar den här statistiken?
– För att bidra med kunskapsunderlag till samhällsdebatten, men det är också ett sätt för oss att berätta vad vi gör och bidra till folkhälsan. Vår undersökning är den största i Sverige, säger Katrin Malm. 
 
Det är främst ett sätt att öka kännedomen om Previa?
– Ja, det är vår förhoppning. Det ger ett enormt bra genomslag för oss samtidigt som det är en möjlighet att skänka lite värde tillbaka. Vi bidrar med tips på vad som går att göra åt problemet med ohälsa. 
 
Är du nöjd med hur rapporten har tagits emot, kanske framför allt i lokala medier? 
 – Absolut, telefonen har gått varm. Vi har uppmärksammats i tv, radio, lokalpress och i sociala medier.
 
Hur viktigt är det för er marknadsföring att nå ut på det här sättet?
– Som företag jobbar man alltid med att stärka sitt varumärke, men publiceringen syftar inte direkt till försäljning. Det är mer på ett övergripande plan och bidrar till att vi finns med i debatten och en del i ett csr-arbete. Det kombineras i sin tur med det vi gör på säljavdelningen.
 
Oscar Örum