Omsättningen ökade med 22 procent till 16,2 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 27 procent till 10,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades från 158 000 kronor till 1,5 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 14 (2,0) procent.
Personalstyrkan låg intakt på nio snittanställda, dock ökade personalkostnaden med 12 procent till 6,4 miljoner kronor.

Byråintäkt per anställd låg på 1,12 miljoner kronor medan personalkostnad per anställd låg på 707 000 kronor.