Pr-byrån Presskontakterna ökade under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juli) omsättningen och ökade lönsamheten.

Omsättningen ökade med 5,6 procent till 19,7 miljoner kronor.
Rörelseresultatet ökade från 460 000 kronor till 1,05 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen ökade med 2,8 procentenheter till 5,3 procent.
Antalet anställda minskade från 17 till 15 snittanställda.