Vårdförbundets 114 000 medlemmar har en pressad situation när de möter allt flera corona-patienter. Samtidigt får förbundet signaler om att arbetsgivarna inte håller på regler och lagar.

”Medlemmarna är i första hand oroliga för patientsäkerheten, men Vårdförbundet får också signaler att vissa av vårdens arbetsgivare börjat frångå rutiner för riskbedömning och konsekvensanalyser och att medlemmar utsätts för smitta. Ett fåtal medlemmar är bekräftat smittade och får rådgivning och fackligt stöd utifrån det. Vårdförbundet samverkar med arbetsgivarna för att hitta lösningar och tillsammans kunna erbjuda befolkningen en patientsäker vård även i denna svåra stund”, skriver Vårdförbundet i ett utskick.

”För våra medlemmar är det självklart att alla nu arbetar på sin yttersta kompetens och förmåga i denna extrema situation, men de måste få rimliga förutsättningar från vårdens arbetsgivare. Tillgången till personlig skyddsutrustning är ett problem runt om i landet och vi får rapporter från grupper av medlemmar som utsatts för smittorisk och nekats provtagning. Det är oacceptabelt, våra medlemmar ska inte behöva riskera sin egen hälsa för att det saknas material och rutiner hos arbetsgivarna”, kommenterar Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Hon berättar även:

”Vi får signaler från medlemmarna om att en del av vårdens arbetsgivare frångår Arbetsmiljölagens regler om att göra riskbedömningar vid smittorisk och konsekvensanalyser, samt att facklig samverkan enligt MBL och samverkansavtal för exempelvis förflyttningar och omplaceringar av personal inte genomförs. Även i denna svåra stund måste arbetsgivarna respektera regelverk och avtal och förhandla om de här frågorna med oss som fackförbund. Vi organiserar oss för att möta upp de behov som finns lokalt vad gäller förhandlingar om avsteg”.

Vårdförbundets talespersoner
Sineva Ribeiro, ordförande, är tillgänglig för medverkan i inslag, intervjuer och debatter. Finns på plats i Göteborg.

Ann Johansson och Ragnhild Karlsson, vice ordförande för Vårdförbundet. Finns på plats i Stockholm.

Vårdförbundet hänvisar även till sina 21 avdelningsordföranden.