Omsättningen ökade med 2,4 procent till strax under 4 miljarder kronor, valutajusterat är det en ökning på 6 procent. Rörelseresultatet föll med 15 procent till närmare 700 miljoner kronor.

News Media, där Svenska Dagbladet och Aftonbladet ingår, minskade med 0,4 procent till närmare 1 950 miljoner kronor, en ökning på 2 procent, valutajusterat. Marginalen föll från 13 till 5 procent.  Aftonbladets intäkter ökade med 2 procent till 394 miljoner kronor.