I går kom beskedet att miljöorganisationen Greenpeace anmäler drivmedelsbolaget Preem till Konsumentverket och Reklamombudsmannen. I dag kommer Preems svar.

Greenpeace anser att Preem har ”spenderat miljoner kronor på en mycket omfattande, systematiskt vilseledande reklamkampanj i bland annat Dagens Nyheter, Ny Teknik, Lysekilsposten, Expressen, Youtube, och Facebook” inför beslutet om utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil.

Det rör sig om en native-kampanj.  Enligt Preem var kampanjens ”uttalade syfte var att höja allmänhetens kunskap om Preem och företagets klimatmål och satsningar” och ”Preems roll som samhällsviktig verksamhet i tider av kris”.

”Vi är stolta över kampanjen och blev förvånade när kampanjen anmälts. Vår bedömning är att det finns ett stort intresse för Preems verksamhet, och kampanjen har fått mycket bra respons från läsarna som upplevt att kampanjen varit informativ, kunskapshöjande och intressant”, skriver Ulrika Fager, chef kommunikation & public affairs på Preem, i ett utskick och vidare:

”Formatet native advertising är ett bra och väl använt upplägg för kampanjer vars syfte är att höja kunskapen, och ge den intresserade läsaren mer information än i traditionell reklam. Formatet har gett oss chansen att berätta om vår verksamhet i stort, vilket är viktigt för oss som samhällsaktör”.

Preem ska nu gå igenom sin kampanj för att se om eventuella fel kan ha begåtts.

”Vi tar all kritik som riktas mot oss seriöst, och ser allvarligt på anmälan. Vi motsätter oss starkt påståenden om att Preems kampanj har varit avsiktligt vilseledande, men kommer att gå till botten med om någon information i vår kampanj på något sätt kan ha upplevts missvisande för en konsument”.