Den mest omtyckta kontaktpunkten med kommunerna går via handläggare. Det visar en undersökning från Brilliant Future.

Undersökningen är gjord via uppringande under 2018  där respondenterna har fått kommentera sin kontakupplevelse, svaren har sedan analyserats efter tonalitet via 11 284 kommentarer.

* 37 procent är positiva och 44 procent är negativa till kommunernas digitala tjänster, såsom appar och hemsidor.

* När det gäller kontakter med olika verksamhetsområden är 38 procent positiva och 43 procent negativa.

* Kontakter via handläggare är 78 procent positiva och 14 procent negativa till.

 

Undersökningen tar också upp svarstider och den allmänna upplevelsen.

* 36 procent är negativa och 37 procent positiva till svarstiden.

* 64 procent är positiva till den allmänna upplevelsen av sin kontakt med kommunen medan 25 procent är negativa.