Pr-byrån Prat PR ökade både omsättningen och lönsamheten under det senaste räkenskapsåret.

Omsättningen ökade med 15 procent till drygt 20 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 65 procent till 1,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen, räknad på omsättningen, ökade med 2,4 procentenheter till 7,9 procent. Personalstyrkan ökade med en person till 15 snittanställda.