Det är Mats Fogelberg som lämnar jobbet som vd på United Miunds efter närmare fem år för att blir Praktikertjänsts första kombinerade hållbarhets och kommunikationsdirektör.
Detta efter att United Minds har levererat Praktikertjänsts nya varumärkesstrategi.
Han börjar 1 januari 2023.

–  Jag har jobbat med Praktikertjänsts varumärkesstrategi sedan i våras. Det ena har lett till det andra, tycke uppstod och vi har haft en dialog. Det landade i att vi kom fram till att jag borde jobba med att förverkliga strategin, berättar Mats Fogelberg.

Vad ska du åstadkomma?
–  Jag ska jobba med att förverkliga strategin och stärka bilden av varumärket. Praktikertjänst har ett högt anseende när det gäller kvaliteten i vården och i hur nöjda medarbetarna är. Praktikertjänst ser framför sig en stor kompetensbrist och ett stort vårdbehov, då behöver man säkerställa att man jobbar hållbart med vård som utförs av praktiker som är besjälade av att göra ett bra jobb för patienterna. Det finns en resa i att föra det goda arbetet känt.

Du lämnar ju också något, hur tänker du kring det?
 – Jag har jobbat med många briljanta människor de senaste fem åren. Så klart kommer jag att sakna dem. Det är så när man byter jobb. Men det handlar i första hand om att gå till något och det här är en jättespännande utmaning.

Vad får du för lön?
–  Hahahaha. Det svarar jag inte på.