Pr-konsulten Petter Andreasson tänker inte ge vika för den det danska Copy Rigth Agents krav på ersättning för TT-bilder som ska använts. Nu tar han striden till en ny nivå genom att skicka mejl till TTs ledning och styrelsemedlemmar, som är Bonnier- och Shibsteds-koncernens högsta chefer.

Petter Andreasson driver sedan länge Andréasson Public Relations. Byrån har fått krav från Copy Rigth Agent. De danska bolaget har ett program som kan kolla om en av deras uppdragsgivares bilder har använts och skickar sedan ut krav på betalning, även om bilden har använts för att visa hur en nyhetshändelse har presenterats och vad som skulle kunna ingå i citaträtten. Nu har Petter Andreasson tröttnat på Copy Rigth Agents krav.

– Vid ett tillfälle gällde det ett företag som hade länkat till mellansajt och inte ens publicerat bilden. I något fall var det en nyhet som vi hade visat, då plockade vi bort bilden, säger Petter Andreasson, och lägger till:

– Allt har från vår sida handlat om att vidareförmedla information som medierna har publicerat. Ska vi hårdra det är Copy Rigth Agents agerande ett hot mot yttrandefriheten. De sätter sig över svensk grundlag.

Copy Rigth Agent anlitas av nyhetsbyrån TT, som drivs av Sveriges största mediekoncerner. Det tycker Petter Andreasson är extra upprörande.

– Det är hårresande att två av Sveriges största mediehus, Bonnier och Schibsted, ligger bakom detta.  På tvivelaktiga grunder sätter TT sig på tryck och yttrandefriheten och det backas upp av ägarna.

Petter Andreasson har nu via mejl skickat Copy Rigth Agents senaste hot om inkasso till Bonniers vd Erik Haegerstrand och styrelseordförande Bengt Braun och Schibsteds vd Kristin Skogen Lund och tillväxtchef Martin Frey.

– TT försöker gömma sig bakom advokater och inkassoföretag. Det är skrämmande att se hur de i sin iver över att tjäna pengar pressar ut de sista örena. De gör det med eller utan ägarnas vetskap. Det är på sin plats att fråga om deras ägare går med på detta.

Petter Andreasson tycker att TT kunde ha valt en annan, mer vänlig väg.

– Nu är det no mercy. Om det var för att man vill utbilda och ändra attityden hos såväl amatörer som proffs om regelverket över vad som gäller, hade man kunnat jobba med att påpeka felaktigheter i ett utbildande syfte och inte hotat med inkasso och krävt folk på stora belopp. Det här är att liknas vid den okunskap barn har kommit in på betalsidor och i stort sett har ruinerat sina föräldrar.