Näringslivstidningen Dagens PS köps av en grupp investerare, som leds av Mats Hedberg, tidigare ekonomijournalist och numera kommunikationskonsult samt ägare av Hedberg & Partners.
Dagens PS beräknas omsätta 7-10 miljoner, varav runt 5 miljoner kronor kommer från native och marknadsföring kring nyemissioner. Säljare är Differ/Content Lab.

Ambitionen är att utveckla nättidningen ytterligare mot den finansiella marknaden och även skapa ett ekosystem för att kunna in ytterligare webbtidningar, berättar Mats Hedberg.

– Det var en tillfällighet att vi sprang på Dagens PS. Då vi såg hur långt Dagens PS kommit med att jobba med läsardata gjorde vi bedömningen att här finns en grund som vi kan utveckla vidare och att den var för bra för att avstå från ett köp.

Mats Hedberg fortsätter:

– Genom att jobba datadrivet har Dagens PS bland annat utvecklat en metodik för att arbeta med att marknadsföra emissioner och att ta bolag till börsen som man är ensamt om. Nu ska vi bygga vidare på emissionserbjudandet i kombination med inslag av ir (investor relations), som även hjälper bolag efter att man kommit till börsen.

Mats Hedberg vill inte uppge någon köpeskilling. Han vill heller inte berätta vilka de övriga investerarna är.

– Det är privatpersoner inom medier och finans, säger han.

Vid sidan av Dagens PS heläger och deläger Mats Hedberg innehållssajterna Teknikdygnet som vänder sig till teknikkonsulter, Investerardygnet som är en ”hardcore” nyhetssajt för investerare och den nystartade FintechToday.

– Vi arbetar nu på att integrera dessa på Dagens PS plattform. Tanken är att skapa ett ekosystem där enkelt vi kan lägga till eller starta nya nyhetsvertikaler. Det kan vara sådana som vi startar själva eller drivs på uppdrag för kunds räkning.

Dagens PS står för Dagens Pontus Schultz, som var en visionär journalist. Han var bland de första i Sverige att arbeta med kurerat material, vilket skedde genom Dagens PS.

– Jag hade förmånen att känna Pontus och slogs ofta av vilket framsynt visionär han var. Pontus tankar kring kurerat material har präglat utvecklingen av Dagens PS. Det är något vi ska jobba vidare med. Jag är övertygad om att han hade gillat våra planer, säger Mats Hedberg.