Paul Ronge får utnämningen efter att ha hållit löpande kurser för universitetet internationella studenter vid Masterprogrammet ”the Public Pillory in Crisis Management. Paul Ronge blir den första pr-konsulten som blir hedersdoktor, i alla fall vid Göteborgs universitet.

– Jag är enormt hedrad. Jag har ingen akademisk bakgrund alls. Jag har gjort kurserna för deras internationella studenter länge. Det har vart en utmaning, för man måste lära sig hur kriser utvecklas i andra länder, som Weinstein och JK Rowlings. Men journalistutbildningen vid Göteborgs Universitet sitter aldrig på höga hästar, de är nyfikna, samhällstillvända och roliga att jobba med.

Du började som skjutjärnsjournalist på Expressen, blev pr-konsult, krisexpert och nu hedersdoktor. Vad är det som händer egentligen?
– Det ger mersmak. Kanske, blir sådan som jag lite mer rumsrena och att vi får respekt för det vi kan. Journalister kanske blir mer öppna för vad vi gör och värderar det.

Vad säger detta om vår tid?
– Om jag får önska något innan jag dör är ett det skulle vore lika självklart att få medial hjälp som att få hjälp av en advokat. Det är ett hedersuppdrag för en advokat att försvara två kvinnor som anklagas för att ha mördat en tredje. Men jag kan inte lägga upp mitt cv över de bästa krishanteringar jag gör. Då är utnämningen jag har fått en normalisering, ett steg till att alla har rätt till ett försvar även inför den mediala skampålen, det tycker annars inte journalister i allmänhet.

Den 20 oktober tar Paul Ronge emot sin utnämning.

Kommer du att ha få en hatt eller vad händer?
– Jag hoppas på en hatt. Mattias, äldsta barnet kommer att kalla mig doktor säger han.