Så sent som 14 augusti kom besked från regeringen om att Statskontoret har fått i uppgift att granska myndighetens bidragsgivning. Om detta är ett resultat av Lars Jederlund går inte att säga när detta skrivs.

I sitt mejl anför Lars Jederlund två anledningar till att Kvinnor för fred (KFF) ska få sina bidrag strypta.

Dels lever KFF i allt för hög grad på bidrag. Lars Jederlund skriver:

”Totalt har KFF, med 460 medlemmar, av myndigheten under åren 2018 till 2022 fått 2,9 miljoner kronor, dvs i snitt 580.000 kr/år. Nästan allt är organisationsbidrag (och ett teaterprojekt som fått 294.000 kr)”.

Lars Jederlund skriver vidare:

”Av deras totala budget utgör dessa bidrag omkring 80% (!). Pengarna från myndigheten används till mycket stor del till att betala löner, administration och lokaler. Minst 73% av pengarna gick år 2019 till detta. 68% år 2021 och 82% år 2020”.

Lars Jederlund skriver:

”KFFs verksamhet når ut till väldigt få, och den verksamhet som görs kan inte påstås gynna jämställdheten i samhället. I praktiken finansierar Jämställdhetsmyndigheten driften av en liten sekteristisk förening med ett fåtal aktiva medlemmar. På löpande räkning”.

Den andra anledningen, som Lars Jederlund ser det, är att KFF driver rysk propaganda.

”KFF är inte trovärdiga i sin demokratisyn. Vare sig i ord eller handling. KFF är medlemmar i Sveriges Fredsråd, som idag domineras av organisationer som stödjer diktaturer och ofria samhällen. KFF representeras i styrelsen av My Leffler, där hon sitter med kända Putinvännen Anders Romelsjö (FIB Kulturfront)”.

Till Dagens Opinions säger Lars Jederlund:

– Allt fler har reagerat på KFFs position i Ukraina-frågan. KFF har bara 400 medlemmar och det är helt uppenbart att svenska skattebetalare helt finansierar organisationen. Pengar som ska gå till jämställdhetsarbete finansierar en förening som stödjer den ryska sidan i konflikten. Det ska inte skattebetalarna betala. Det är en ren finansiering av en liten extrem så kallad fredsorganisation.

Susanne Gerstenberg, talesperson för Kvinnor för fred, har inte hört talas om Lars Jederlunds brev till riksdagsledamöterna när Dagens Opinion når henne.

 – Jag kallar det för förtal. Vi vet inte anledning att en del medlemmar beter sig på olika vis. Vi är ett land med fri opinionsbildning och yttrandefrihet, säger hon och lägger till:

 – Jag är väldigt ledsen. Detta visar verkligen att det är en annan anda i landet.

Hon förklarar KFFs ståndpunkt:

–  Ukrainafrågan har varit uppe i styrgruppen varje gång. Rysslands angrepp på Ukraina är vansinnigt och ett krigsbrott. Situationen har blivit väldigt komplicerad genom vapenleveranserna från väst.  Hela världen är i gungning. Men krig är alltid fel.

Hur är er koppling till Ryssland?
– Jag är totalt häpen. Vi har inga kopplingar till Ryssland. Vi har kopplingar till fred. På uppdrag av KFFs styrgrupp skriver vår medlem Ingela Mårtensson i vårt nya nummer av vår tidning om styrgruppen som har varit i Wien på en stor fredskonferens som handlade om Ukraina. Där fanns kunniga fredsälskare från hela världen.

Lars Jederlund har även berättat att My Leffler i KFFs styrgrupp bjöd in Viktor Tatarintsev, rysk ambassadör i Stockholm, år 2021, året före Ryssland attackerade Ukraina till Hudiksvalls fredsdagar?
– My Leffler sitter i styrgruppen Samla. Att Hälsinglandgruppen som hon representerar bjöd in Viktor Tatarintsev, rysk ambassadör i Stockholm, skedde långt innan Rysslands invasion av Ukraina. Hur kan man arbeta för fred om man inte talar/har utbyte med varandra? Det var anledningen till att Tatarintsev bjöds in till ett offentligt samtal.

Lars Jederlund pekar även ut en annan medlem i Anders Romelsjö, som en ”Putinvän”.
–  Anders Romelsjö har aldrig varit ledamot i styrgruppen. Han är vanlig medlem i Kvinnor för fred.

Agneta Norberg, en av KFFS grundare skrev på Facebook:

”Jag har lämnat Vänsterpartiet för deras hållning i Ukraina-frågan som i praktiken utgör stöd till de nazistiska härjningarna i Ukraina. Jag hoppas att de ryska styrkorna stannar kvar och gör jobbet så att landet blir denazifierat och neutralt. Nazzarna dödade 4 miljoner judar och kommunister vid andra världskriget i Ukraina. Ryssland har inte glömt det och önskar inte ha en lång gräns till ett nazistiskt land….”.

–  Agneta Norbergs olika uttalanden i pressen har kommit till vår kännedom genom Jämställdhetsmyndigheten. KFFs värdegrund är att verka för demokrati och fred utan militarism. Agneta har på egen begäran lämnat uppdraget i Nätverket för kärnvapennedrustning med omedelbar verkan, säger Susanne Gerstenberg.

Om KFFs beroende av statliga stöd, säger hon:

–  Vi är beroende av statliga bidrag liksom många ideella organisationer.

Susanne Gerstenberg tycker att det är en annan tid nu och KFF inte alltid gör saker som passar staten, åtminstone inte med den nuvarande politiska inriktningen.

– När Kvinnor för fred startade 1978 drev vi bland annat kampen mot kärnkraft och kärnvapen i en kulturell mångsidighet gemensamt för fred.  Nu är det en annan tid.  Kärnkraft och kärnvapen som hotar världsfreden är på tapeten igen.

Rolf van den Brink