Insamlingsorganisationen och second hand-kedjan Myrorna värvar en ny marknads- och kommunikationschef från pr-sidan.

Det är byrån Manifests ena grundare Åsa Blomberg som tar jobbet som marknads- och kommunikationschef på Myrororna där hon tillträder 1 mars. Hon tar även plats i Myrornas ledningsgrupp.

”Jag har haft Myrorna som uppdragsgivare under två år på Manifest. Vi känner varandra väl, och jag är djupt insatt i deras utmaningar och möjligheter”, berättar Åsa Blomberg via mejl.

Det är en ny tjänst, ”tudelad mellan marknadskommunikation och politisk påverkan”, hon tillträder:

”Myrorna befinner sig i mitt i en extremt föränderlig omvärld, där förutsättningarna för deras verksammast nu utsätts för konkurrens på alla plan. Myrorna är som bekant helt beroende av gåvor. Tidigare var deras insamling av gåvor ostörd, men i och med att textil blivit en fraktion som handlas med är den nu väldigt konkurrensutsatt. Kommersiella krafter med mycket större resurser än Myrorna, bland annat professionella upphandlare gör att myrorna numera har en utsatt position till exempel i relation till kommunerna och deras offentliga upphandlingar på återvinningscentralerna”, berättar Åsa Blomberg, och lägger till:

”Konsumenternas växande klimatmedvetenhet har triggat kommersiella retailaktörer att starta hållbarhetskollektioner, allehanda initiativ i butiker som t ex reparera, låna och hyra för att inte tappa marknadsandelar. Vissa samlar dessutom in och säljer sina egna produkter second hand i sina butiker. Allt det här gör sammantaget att Myrorna måste befästa och helst flytta fram sina positioner på marknaden.”

Åsa Blomberg lägger till:

”Samtidigt bidrar ju Myrorna och andra ideella aktörer till en stor samhällsnytta iom att överskottet går till social nytta, och att vi erbjuder möjlighet till arbetspraktik för människor som står långt från arbetsmarknaden, för att öka deras chanser till jobb. Utan allt detta skulle mycket av välgörande sociala initiativ stanna! Här finns en informationsuppgift både till konsumenter så att de väljer var de handlar sin second hand medvetet, men också till politiker som skapar förutsättningar för ideella aktörers fortsatta existens.

Vad får du för lön?
”Det vill jag inte kommentera”.