Tobakskoncernen Philip Morris inrättar en ny tjänst som nordisk kommunikationschef.

Jobbet besätts av Åsa Johansen, som senast jobbade som vd för pr-byrån Lennox. Hon kastade loss för att starta eget och jobba med organisationen Women in tech. Hon har tidigare jobbat på pr-byråer som Geelmuynden Kiese och Friends Agenda samt på telekomkoncernen Ericsson.
Nu ska hon rapportera till Philip Morris kommunikationsdirektör Johan Thor, som är fullt upptagen med att göra Norden rökfritt.

”Vi hoppas att vi ska vi kunna öka vår närvaro i nya medier och bli vassare när det gäller kommunikationen kring vårt hållbarhetsarbete. Åsa ska hjälpa våra team på de lokala marknaderna och dessutom bidra till att vi blir starkare på internkommunikation. Vi står inför en kommunikationsutmaning av kolossalformat och jag är övertygad om att Åsa kommer att driva oss närmare målet att göra Norden rökfritt”, kommenterar han.