Tom Beckman poängterar att antalet nomineringar inte nödvändtigvis måste avspegla antalet tävlande bidrag totalt. Han tycker heller inte att det är konstigt att reklambyråerna visar ett ökande intresse för pr och att tävla i pr.
 
– När Spinn startade för tio år sedan var tanken att tävla i pr ny. Nu är pr-kategorin en av de mest intressanta att följa Cannes Lions och Guldägget. Där dyker många intressanta lösningar upp.  Pr har gått från att ha varit marginaliserat till att bli något centralt i marknadsmixen.
Tom Beckman pratar också om att gränserna för disciplinerna pr och reklam förändras på ett sätt som sätter spår på byråer och marknadsavdelningarna.
– Det har skett en gradvis branschglidning. Ska du vara relevant som kommunikationsrådgivare  i dag, måste du behärska de flesta disciplinerna. Så det vore konstigt om inte reklambyråer tävlade i Spinn och pr-byråer i Guldägget.
Varför reklambyråerna rycker fram i pr-tävlingen Spinn och pr-byråerna knappt syns i Guldägget, kan det finnas olika förklaringar till. En orsak kan vara att reklambyråerna har en större vana i att tävla.
– Kanske är reklambyråerna bättre på rutiner och att dokumentera sitt arbete?
Tom Beckman tror mer på att skillnaden beror ligger i kreativa muskler.
– Min uppfattning är att pr-byråer generellt är ganska kreativt svaga både i Sverige och internationellt.  Hur många personer på den kreativa avdelningen har en reklambyrå som DDB och hur stor andel är kreatörer på en pr-byrå?