Det är pr-byrån Scantech Strategy som köper tidningen. Byrån samarbetar också tätt med den liberala tankesmedjan Captus. Säljare av förlaget, ett aktiebolag, är stiftelsen Svensk Tidskrift, vars ordförande Mats Johansson (m), nu avgår.
 
– Vi betalar väsentliga belopp, säger Anders Ydstedt på Scantech Strategy.
Sedan tidigare har byrån försett tidningen med dess plattform på nätet och har sedan tidigare finansierat tidningen.
– Vi tycker att det är viktig att det finns plats för den här typen av politisk diskussion både för idéutvecklingens skull och för att unga människor ska han någonstans att börja träna sig och utveckla sina tankar. Det var här jag började. Det ska finnas den möjligheten även för andra.
Redaktionen kommer att sitta kvar i Stockholm. Och chefredaktören Maria Eriksson sitter kvar.
Ändras den redaktionella inriktningen?
– Det har vi inga planer på. Det fungerar bra med en stadigt ökande läsekrets. Däremot rekrytera vi en ny styrelse i bolaget. Det får vi återkomma om.

Hur ska tidningen drivas runt?
– Det är en kombination av annonser och mecenater. Vi har varit tidningens största bidragsgivare sedan 2006 då tidningen slutades ge ut på papper. VI har reda stått för hälften av finansieringen, säger Anders Ydstedt.