– Vi får inte tillgång till lärosätens lokaler. Vi ges inte tillåtelse att dela ut informationsmaterial och flyers, eller att ha bokbord, säger Erika Karlénius, språkrör för Gröna studenter.
 
Hon är en av de som skrivit under artikeln, tillsammans med representanter för ytterligare sex politiska studentförbund.
 
Erika Karlénius säger vidare att vissa lärosäten inte ens tillåter de politiska förbunden att sätta upp affischer inför föreläsningar eller paneldebatt.
– Det är ganska paradoxalt med tanke på att många lärosäten inte har några som helst skrupler med att släppa in andra intresseorganisationer eller företag.
 
Vem det är som bestämmer över detta skiljer sig från skola till skola. På vissa ställen är det själva skolan, på andra ställen är det kårerna, berättar Erika Karlénius.
– Att till och med kårerna förhindrar studenters politiska organisering tycker vi är oerhört tråkigt. Vi borde istället gå åt samma håll och skapa fler möjligheter för studenter att organisera sig på.
 
Studentförbunden riktar nu krav till landets studentkårer och högskole- och universitetsrektorer om att tillåta partipolitiska studentföreningar att sprida information om sin verksamhet, samt att mötas i skolans lokaler.
 
Måste ni sitta i skolan?
– I och med att lärosäten är en viktig arena för samhällsfrågor och en viktig mötesplats för studenter så har vi ett genuint intresse att vara där. Det är otroligt viktigt att vi har en nära koppling mellan politik och akademi, däri har vår närvaro på högskolorna en central roll. Vi måste kunna finnas där, få sprida information och sätta upp affischer.
 
Ardalan Samimi